کتاب آس و پاس در پاریس و لندن اثر جورج اورول

50,000 تومان 30,000 تومان

در کتاب آس و پاس در پاریس و لندن اثر جورج اورول که اولین بار در 1933 منتشر و تا سال 1982 مکرر تجدید چاپ شده است زندگی مشقت بار و فقر دلخراش طبقات محروم لندن و پاریس با قلم موشکافی توصیف شده است (این اولین اثر نویسنده با نام مستعار جورج اورول و چنان او را به این نام مشهور کرد که تا آخر عمر جز اطرافیان نزدیک کسی نام حقیقی وی را نمی‌ دانست).

2 در انبار