کتاب افکارت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند اثر راد جادکینز

22,000 تومان

کتاب افکارت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند اثر راد جادکینز، فرایند آسان و گام به گام برای رسیدن به موفقیت را خواهید آموخت. این استراتژی موفقیت به قدری منطقی، جالب و سودمند است که جهشی بزرگ در مدیریت رفتار و شخصیت به شمار می‌رود.

در انبار موجود نمی باشد