کتاب بازاریابی اثر برایان تریسی

20,000 تومان 12,000 تومان

کتاب بازاریابی اثر برایان تریسی شامل مجموعه ای از مهارت ها است که می توان با تکرار همیشگی ایده ها و مفاهیم خاص در ذهن و پرسیدن مدام سوالات مهم آموخت. اگر زمانی را به تفکر و یافتن پاسخ سوالاتی که در این کتاب مطرح شده اختصاص دهید، مهارت های بازاریابی خود را به طرز چشمگیری ارتقاء می دهید. مهم ترین بخش این کتاب کاری است که پس از مطالعه آن انجام می دهید.

2 در انبار