کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ

22,000 تومان

کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ ، حکایتی در قالب رمان کوتاه است. این کتاب داستانی از زندگی همه ‌ی انسان ‌ها است؛ همه ‌ی انسان‌ هایی که به زندگی در اجتماع خود ساخته خو کرده‌ اند و هیچ برون رفتی از قوانین و چهارچوب ‌های خودساخته متصور نیستند.

ریچارد باخ کتاب جاناتان مرغ دریایی (Janathan Livingston Seagull) را در سال 1970 نوشت، داستان مرغ دریایی ‌ای که نمی‌ خواهد مثل بقیه مرغان دریایی زندگی کند، می ‌خواهد تندتر و بالاتر پرواز کند. اما همنوعانش تغییر را دوست ندارند و او را از جمع خود می‌رانند. اما به راستی، جاناتان تنها مانده است یا مرغانی که او را راندند؟ سرگذشت این مرغ دریایی بلند پرواز، نزدیک چهل سال است که میلیون‌ها نفر را محسور خود کرده است.

در انبار موجود نمی باشد