کتاب چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز

15,000 تومان

کتاب چهار میثاق ، حاصل تجربیات و اندیشه های مردی سرخپوست از آمریکای مرکزی است ، که باور های بنیادی تولتک ها را به زبانی ساده با مثال های به زبانی ساده و طبقه بندی بسیار مفید به نسل های جدید ارمغان کرده، به این امید که رؤیای سیاره ی زمین را تغییر دهند. آنچه دن میگوئل روئیز در کتاب چهار میثاق می خواهد بگوید این است که هر یک از ما در قلمرو زندگی شخصی قادریم باورهای منفی ارثی را به تدریج تغییر دهیم و سهمی در تبدیل این «رؤیای دوزخی» به «رؤیای بهشتی» ایفا کنیم.

در انبار موجود نمی باشد